post1

post2

post summer

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • โครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2559
  โครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2559

  โครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 • โครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2559
  โครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2559

  โครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 • โครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2559
  โครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2559

  โครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 • ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2559
  ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2559

  ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 • ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2559
  ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2559

  ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 • ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2558
  ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2558

  ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมโดมใหญ่  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 • ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2558
  ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2558

  ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมโดมใหญ่  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 • ประชุมสัมมนาโครงการความร่วมมือ T-TEP สอศ กับ โตโยต้า มอเตอร์
  ประชุมสัมมนาโครงการความร่วมมือ T-TEP สอศ กับ โตโยต้า มอเตอร์

  ประชุมสัมมนาโครงการความร่วมมือ T-TEP สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กับ โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

 • ประชุมสัมมนาโครงการความร่วมมือ T-TEP สอศ กับ โตโยต้า มอเตอร์
  ประชุมสัมมนาโครงการความร่วมมือ T-TEP สอศ กับ โตโยต้า มอเตอร์

  ประชุมสัมมนาโครงการความร่วมมือ T-TEP สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กับ โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด